Μόνο τέσσερις χώρες ψήφισαν την Κύπρο στο televoting και τρεις την Ελλάδα. Ποιες ήταν αυτές και τι βαθμό έδωσαν;


Τους βαθμούς των κριτικών επιτροπών τους είδαμε αναλυτικά χθες. Τι έγινε όμως με το televoting;
Η Κύπρος συγκέντρωσε 32 βαθμούς οι οποίοι προήλθα αναλυτικά από: 7 βαθμοί από το Σαν Μαρίνο, 12 από την Ελλάδα, 12 από την Γεωργία και 1 βαθμό από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αντίστοιχα η Ελλάδα στο televoting πήρε 24 βαθμούς: 10 από το Σαν Μαρίνο, 12 από την Κύπρο και 2 από την Αλβανία.