Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

"Ας Γελάσουμε" - Προκήρυξη 2ου διαγωνισμού συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου

Το  Greek Play Project σε συνεργασία με το Θέατρο Σταθμός προκηρύσσει τον 2ο διαγωνισμό του για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου από Έλληνες συγγραφείς, με τίτλο "Ας γελάσουμε".


Ο διαγωνισμός εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα πρωτοβουλιών και δράσεων του Greek Play Project για τη στήριξη και την ενίσχυση του σύγχρονου ελληνικού έργου. Το έργο που θα λάβει το βραβείο θα παρουσιαστεί ως κανονική παραγωγή στο θέατρο Σταθμός ενώ το έργο που θα λάβει τον έπαινο θα παρουσιαστεί σε μορφή αναλογίου. 

Τα έργα που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα με θέμα που να αφορά στη σύγχρονη πραγματικότητα, με διάθεση σκωπτική, με έμφαση στις περισσότερο κωμικές, ανάλαφρες και παράδοξες όψεις της ζωής. Μέσα στους καταιγιστικούς ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, ας γίνει το θεατρικό έργο αφορμή για να σταθούμε λίγο παράμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να σαρκάσουμε και να αυτοσαρκαστούμε, να προβληματιστούμε αλλά και να...γελάσουμε! 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: Άκη Δήμου (Συγγραφέα), Γρηγόρη Ιωαννίδη (Θεατρολόγο – Κριτικό θεάτρου, Καθηγητή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών), Μαρία Καρανάνου (Θεατρολόγο, Υπ. Εκδόσεων Εθνικού Θεάτρου, Head Project Manager GPP), Μάνο Καρατζογιάννη (Σκηνοθέτη - Ηθοποιό), Ειρήνη Μουντράκη (Θεατρολόγο, Δημιουργό GPP, Υπ. Δραματολογίου, Βιβλιοθήκης, Αρχείου & Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου), Γιώργο Παλούμπη (Σκηνοθέτη). 

Προθεσμία υποβολής έργων μέχρι την 17η Ιουνίου 2019 στις 12.00 τα μεσάνυχτα. 

Δείτε εδώ την προκήρυξη του διαγωνισμού: www.greek-theatre.gr 

Πληροφορίες για το κοινό: info@greek-theatre.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Greek Play Project σε συνεργασία με το Θέατρο Σταθμός προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου από Έλληνες συγγραφείς με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 

1. Έπαθλα: 
- Α΄ βραβείο: Παραγωγή του έργου και παρουσίασή του στο Θέατρο Σταθμός
- Έπαινος: Παρουσίαση του έργου με τη μορφή του θεατρικού αναλογίου 

2. Χρόνος υποβολής των έργων:
Μέχρι την 17η Ιουνίου 2019 (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής). Έργα που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτά. 

3. Είδος έργων:
Θεατρικά έργα γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα (και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά), με θέμα που να αφορά στη σύγχρονη πραγματικότητα, με διάθεση σκωπτική, με έμφαση στις περισσότερο κωμικές, ανάλαφρες και παράδοξες όψεις της ζωής με τις εξής προδιαγραφές:
α) Έκταση: αριθμός σελίδων Α4 με διάστιχο 1 ½:  έως 80 σελίδες
β) Μέγιστος αριθμός ηθοποιών: έως 4 

4. Διεύθυνση αποστολής των έργων: info@greek-theatre.g 
Με την ένδειξη: Για τον διαγωνισμό ελληνικού έργου GPP
Τα έργα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από διαφορετική διεύθυνση από αυτή του αποστολέα. Θα σταλεί ως απάντηση επιβεβαίωσης αριθμός κατάθεσης. 

5. Τρόπος υποβολής των έργων:
- Ο κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός (1) μόνον έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου, όλα τα υποβληθέντα έργα αποκλείονται από τον διαγωνισμό και επιστρέφονται στον συγγραφέα.
- Τα έργα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
- Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα αποσταλεί στη διεύθυνση: Για το Greek Play Project, Κοραή 95, 12137 Ν. Ζωή 
- Η τυχόν αναγραφή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος - και όχι του ψευδωνύμου- συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

6. Συνοδευτικά δικαιολογητικά:
Κάθε συγγραφέας οφείλει να προσκομίσει στο Greek Play Project μαζί με το έργο του:
- Υπεύθυνη δήλωση ότι το έργο που υποβάλλει είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα ή το σενάριο κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι το έργο του δεν έχει υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, τούτο συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής στον διαγωνισμό.
- Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.
Οι δύο αυτές δηλώσεις πρέπει να κλειστούν στον σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία ταυτότητας του συγγραφέα. 

Εάν μετά την κατάθεση του έργου ο συγγραφέας προχωρήσει σε συμφωνία με άλλο θέατρο για την παρουσίασή του, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το GPP και να αποσύρει το έργο από τον Διαγωνισμό. 

7. Κριτική Επιτροπή και Ανακήρυξη Βραβευομένων:
- Τα έργα θα διαβαστούν και θα αξιολογηθούν από Επιτροπή που θα ορίσει το GPP.
- Το σκεπτικό της απόφασης θα δημοσιευτεί επισήμως.
- Το Greek Play Project διατηρεί το δικαίωμα της μη απονομής επάθλων στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι τα έργα που κατατέθηκαν δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά κριτήρια του διαγωνισμού.
- Το Greek Play Project δεν υποχρεούται σε κανενός είδους κριτική αξιολόγηση των προτάσεων. 

8. Χρόνος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και απονομής:
- Η απόφαση της επιτροπής θα ανακοινωθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
- Οι συγγραφείς των έργων που δεν θα βραβευτούν δεν υπόκεινται πλέον στους περιορισμούς δημοσιεύσεως ή οποιουσδήποτε άλλους. 

9. Πνευματικά δικαιώματα:
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού ανήκουν σ' αυτόν, εκτός όσων αφορούν στα εξής:
- στη δημόσια (δωρεάν) ανάγνωση του έργου κατά τη διάρκεια Τελετής απονομής ή σε άλλους χώρους/τόπους ελεγχόμενους από το GPP από ηθοποιούς της επιλογής του GPP με δική του δαπάνη και για ένα χρόνο από την ανακήρυξη των βραβείων.
- στην παρουσίαση των έργων από σκηνής στην Ελλάδα για συνολική διάρκεια μέχρι δύο θεατρικών περιόδων, σε διάστημα τριών ετών από την ανακοίνωση των βραβείων, και με δαπάνη του GPP και του Θεάτρου Σταθμός.
- στην παρουσίαση των μαγνητοσκοπημένων ταινιών της Τελετής Απονομής των Βραβείων οιαδήποτε στιγμή. 

10. Ερμηνεία των όρων του διαγωνισμού:
Το  GPP και το Θέατρο Σταθμός ερμηνεύουν ελευθέρως και συμπληρώνουν τα κενά των διατάξεων της παρούσης προκηρύξεως. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τον χώρο παρουσίασης του έργου. 

12. Αποδοχή όρων:
- Οι συμμετέχοντες με την απλή συμμετοχή τους στον διαγωνισμό αποδέχονται τους όρους του. 

13. Παραμονή αντιγράφων Βραβευθέντων έργων στο GPP:
Τα έργα που κατατίθενται στον διαγωνισμό παραμένουν στο αρχείο του GPP και δεν επιστρέφονται. 

14. Διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό στο info@greek-theatre.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φιλαρέτη Κομνηνού: Μια ζωή πρωταγωνίστρια

Είναι καλοκαίρι, κινηματογραφικά, φτιάχνει τη βαλίτσα της, γράφει ένα σημείωμα στους γονείς της και φεύγει από το σπίτι της. Εκείνη την ημέρα παύει να αρνείται το πάθος της για το θέατρο για χάρη των άλλων και παίρνει το δρόμο που θα τη βγάλει σε μεγάλα θέατρα, μεγάλους ρόλους, μέχρι και στο μακρινό Μεξικό.

Γιούλικα Σκαφιδά: "Βάζω την προσωπική μου ζωή σε προτεραιότητα"

Η Γιούλικα Σκαφιδά μετράει στο ενεργητικό της πολλές εμπορικές επιτυχίες ωστόσο η αγάπη της για το θέατρο είναι μεγάλη.

32 επώνυμοι φωτογραφίζονται γυμνοί για την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS

Μια εξαιρετικά αποκαλυπτική, γυμνή φωτογράφηση φιλοξενεί το περιοδικό "ADORE" της εφημερίδας "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"με πρωταγωνιστές τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, και άλλους 31 επώνυμους, οι οποίοι... βγαίνουν από τα ρούχα τους –για καλό σκοπό!

Η Δήμητρα Σταθοπούλου μας προσκαλεί σ’ ένα συγκινητικό μουσικό ταξίδι

Μια πολύ ζεστή και όμορφη φωνή, που μετράει ήδη στο μουσικό βιογραφικό της πολλές και σημαντικές συνεργασίες. Με προσεχτικά βήματα και επιλογές που την πάνε κάθε φορά κι ένα βήμα παραπέρα, η Δήμητρα Σταθοπούλου αγαπά να μαθαίνει, να ακούει, να ερμηνεύει, να ζει. Αγαπά και σέβεται τη μουσική. Τη συναντήσαμε με αφορμή το κινηματογραφικό ταξίδι που ετοιμάζει με τον Μίμη Πλέσσα στο Ρυθμός Stage και μιλήσαμε για τους μεγάλους συνθέτες και ερμηνευτές, για την πορεία της και τις προσδοκίες που έχει από τη μουσική του σήμερα…

"ΡΟΥΑ ΜΑΤ": Η νέα, καθημερινή ερωτική σειρά έρχεται στον ΑΝΤ1

Ο έρωτας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει σκέψη, στρατηγική και στο τέλος…νικητής είναι μόνο ένας! Στη νέα, συναρπαστική καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, ένα ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα σε δύο γυναίκες και έναν άντρα θα πλαισιωθεί από ανταγωνισμό, ζήλια και πάθος και θα τους φτάσει στα άκρα.

Κατερίνα Λιόλιου: Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα του πρώτου της video clip

Την Κατερίνα Λιόλιου τη γνωρίσαμε μέσα απ΄το "Voice". Εκεί είδαμε τον τέλειο  συνδυασμό  πολύ καλής φωνής και  πολύ καλής εμφάνισης. Στο πρώτο της video clip  ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Τσαουσόπουλος φρόντισε ώστε και η εικόνα του "everything about you", της μεγάλης αυτής ραδιοφωνικής επιτυχίας, να είναι μοναδική! Η Κατερίνα μαγνητίζει το φακό, σε ένα σενάριο που θα μπορούσε να έχει και τον τίτλο "hangover".